Kërkimi i njoftimeve

Kërkim sipas kategorive

Në varësi të kategorisë, kërkimi për njoftimin mund të jetë i precizuar me ndihmën e faktorëve të ndryshëm. Kur kërkoni sipas kategorisë, ju merrni listë të tre kategorive të gjera, në të cilat paraqiten rezultatet e kërkimit. Klikoni mbi këto kategori, që ta drejtoni kërkimin Tuaj më tej.
Me sistemin e selektimit të Publicitet.al mund të gjeni më shpejt atë që e kërkoni, nëpërmjet filtrimit të mëtejshëm dhe selektimit të reklamave. Shkruani në fushë çfarë, dhe ku kërkoni.
Ju mund të vendosni cilat njoftime do të qendrojnë lart. Vendosja standarde në fillim ju tregon ofertat më të fundit. Por ju mund ti seleksiononi sipas datës, çmimit, dhe kritereve të tjera. Vetëm zgjidhni prej listës. Nëse ju është njohur numri i njoftimit, të njëjtin mund ta thirni nëpërmjet kërkimit.

Kërkim sipas rajoneve

Çdo njoftim është vendosur në fushë të veçantë. Nëse dëshironi të kërkoni diçka në rajon dhe qytet të caktuar, atëherë mund ta përdorni fushën “ Rajon”. Zgjidhni rajonin/emrin e qytetit, me të cilin do ta kufizoni në mënyrë rajonale, hyrja është e kufizuar në një term. Me përdorimin e filterit “Rajone” mund ta drejtoni kërkimin tuaj. Pas shkrimit të fjalëve kryesore, shtypni tasterin “Enter” ose klikoni në butonin e djathtë të fushës për kërkim.

Kërkim sipas fjalëve kyçe

Shkruani një fjalë ose disa fjalë në kutinë e kërkimit. I shkruani fjalët saktë. Pas shkrimit të flajëve kyçe shtypni tasterin “Enter” ose klikoni në butonin e djathtë të kutisë për kërkim. Kërkimin tuaj mund ta drejtoni dhe me zgjedhjen shtesë të një kategorie. Kur ju do ta shkruani fjalën kyçe në kutinë për kërkim, zakonisht kërkohen fjalë të plota në bazë të 80 shkronjave të para. Nëse shkruani dy fjalë, atëherë do të gjenden vetëm ato njoftime, në tekstet e të cilëve janë përmbajtur këto dy fjalë. Provoni me terma të ndryshëm për kërkim, për shembull markën ose modelin. Mos e përdorni emrin e kategorisë.

Kërkim sipas numrit të njoftimit

Nëse doni të kërkoni një njoftim të caktuar, mundet me shkrimin e numrit të njoftimit të arrini direkt drejt njoftimit të dëshiruar.

 

Emri Juaj:
E-mail Juaj:
Subjekti
Telefoni Juaj
Teksti i Mesazhit