Shmangia e mashtrimeve.

Shumica e përdoruesve nisin me qëllimin më të mirë, ka raste për tentime për mashtrim. Ju këshillojmë gjithmonë biznesin Tuaj ta mbyllni vetë, dhe në vend.
Ju lutemi kini parasysh udhëzimet e mëposhtme:
Mos i zbuloni të dhënat Tuaja personale. Asnjëherë mos i jepni informacionet tuaja personale dhe të dhënat bankare ( p.sh, nr.e kartelës tuaj të kreditit) nëpërmjet internetit. Ju rekomandojmë, nëse është e mundshme, të takoheni me blerësin/shitësin.
Pa pagesë me çek ose me Western Unoin, para(të holla) në dorë!
Kini kujdes me kërkesat e dorëzuara nga jashtë ose kërkesat e dëguara në gjuhë të huaj
Kini kujdes me ofertat, të cilat duken shumë të mira për të qenë të vërteta
Ju rekomandojmë të jeni të kujdesshëm dhe me njoftime, tek të cilët çmimi duket shumë i ulët, oferta tingëllon shumë tërheqëse...Sidomos jeni të kujdesshëm gjatë tregëtisë me prodhime të shtrenjta, si telefonat celularë, kompjutera laptop, televizorë..
Kini kujdes me numrat e telefonit, veçanarisht me numrat e shtrenjtë ose shërbimeve SMS
Gjoja numrat e telefonit pa pagesë mund të çojnë drejt numrave të shtrenjta. Në platformën e Publicitet.al veçanarisht mund të vendoset kontakt midis blerësit dhe shitësit. Publicitet.al nuk është shërbim konfidencial. Publicitet.al asnjëherë nuk do t’ju dorëzojë fatura për produktet e ofruara. Nëqoftëse është e nevojshme kontrolloni besueshmërinë e ofertuesit.
A jeni ju viktimë e mashtrimit të internetit?
Ju lutemi raportoni çfarëdo përpjekje për abuzim nga ana e anëtarëve të tjerë të kumunitetit. Raste të tilla ju këshillojmë t’i raportoni në polici.

Si të njohim një mashtrim?

Në shumicën e rasteve të mashtrimit vjen një nga kriteret e mëposhtme:
   Pyetje nga jashtë ose përmes e-mail.
   Kërkesë për parapagesë.
   Përdorimi me Western Union ose pagesa me çek.
   Refuzim për takim personal

Këshilla për shitësit.

Mos kryeni transferim ta parave paraprakisht.Shpesh mashtruesit kërkojnë pagesë paraprake. Pagesa personale është mënyra më e sigurt për tregëti si për shitësit dhe konsumatorët, sepse mashtruesit nuk e dërgojnë mallin pasi ju do ta kryeni pagesën. I besoni instinktit juaj.
Mos u turpëroni të tërhiqeni nga ndonjë ofertë. Për vendosjen e një njoftimi shitësi nuk duhet të regjistrohet në Publicitet.al. Prandaj ju nuk keni të dhëna për partnerin tuaj tregëtar, prandaj ne ju rekomandojmë tregëti lokale sepse nëpërmjet takimit do të mund të bindeni për identitetin dhe seriozitetin e shitësit.

Ja shembull për mashtrim të njohur:
I shkruani ofertuesit dhe tregoni interes për produktin. Merrni e-mail konfidencial me propozim për zgjidhje.
Përsëri merrni e-mail në të cilin shitësi shpjegon pse pagesa me para në dorë nuk është e mundshme. Do tju kërkohet nga ju, transferimin ta kryeni paraprakisht. Ofertuesi si përgjigjee dërgon mallin e pretenduar. Edhe pse ju e keni kryer pagesën, produktin asnjëherë nuk do ta fitoni.

Këshilla për Blerësit.

Mos e dërgoni produktin tuaj. Kështu do ti parandaloni metodat më të shpeshta për mashtrim.
Pagesa personale gjatë marrjes së produktit është mënyra më e sigurt për tregëti si për shitësin kështu edhe për blerësin. Mos pranoni pagesa me çeqe. Ato shpesh janë fallse dhe më vonë mund të tregohen si të pavlefshme. Bankat nuk marrin përgjegjësi dhe nuk do t’jua kthejnë paratë. Nëse kjo kërkohet prej jush, shpesh bëhet fjalë për mashtrim. Mashtruesit dërgojnë dëshmi të rreme për mjetet e paguara. E-mail-et në anglisht ose në gjuhë të tjera zakonisht rrjedhin nga mashtrues.

Ja shembull për mashtrim të njohur:
Merrni e-mail, në të merrni çmim të ofruar përfshirë dhe koston e dërgesës. Merrni e-mail të rremë me vërtetim për pagesë të kryer, ndoshta nga ndonjë bankë ose merrni çek falls, ose shumë më të madhe se shuma e miratuar, dhe do t’ju kërkohet ndryshimin ta ktheni mbrapsht. Pastaj do të jetë e kërkuar prej jush për shembull ta dërgoni produktin. Çeku dhe vërtetimi për pagesë paraqiten si të pavlefshëm. Zakonisht produkti dhe shuma e kthyer e parave janë të humbura para së të zbulohet mashtrimi.

Çfarë bëjmë ne për sigurinë tuaj?

Detyra jonë më e lartë është që t’ju mbrojmë nga mashtrimet.
Për këtë qëllim kemi vendosur sistem për njohje të tentimeve për mashtrim, me ndihmën e të cilit mundemi numër të madh të njoftimeve fallse ti mbajmë mënjanë nga faqja jonë e cila vazhdimisht përtëritet. Një ekip i tërë prej bashkëpunëtorësh i kontrollojnë njoftimet e reja dhe reagojnë në raportimet tuaja. Për këtë qëllim konsiderojmë edhe në ndihmën e klientëve tanë: ju lutemi raportoni përmbajtje të dyshimta ose mashtruese! Për këtë qëllim qëndron linku për raportim të çdo faqeje njoftimi (buletini) ose në çdo e-mail. Në çdo faqe njoftimi (buletini) mund të gjeni linkun i cili çon tek udhëzimet tona të sigurisë me informacione të rëndësishme dhe paralajmërime në këtë temë. Gjithashtu menjëherë nëse klienti merr ose dërgon kërkesë nëpërmjet sistemit tonë, i japim udhëzime të rëndësishme, për shembull mos bëjë transferim të parave paraprakisht dhe të tregëtojë në nivel lokal.
Sigurisht Publicitet.al gjithashtu në procedurë hetuese më ngushtë bashkëpunon me autoritetet.

 

Emri Juaj:
E-mail Juaj:
Subjekti
Telefoni Juaj
Teksti i Mesazhit